Giriş:

Bu Hizmet Şartı, misyonun faaliyetlerinin daha az masraflı ama daha verimli bir şekilde bütün müşterilerimize kaliteli hizmet götürebilmesi ve kısıtlı kaynaklardan en yüksek verimin alınmasını temin etme konusundaki taahhüdümüzü yansıtır. Şart, vaat ettiği sözlerin tutulmasını teminde bütün paydaşlarımız ve müşterilerimizin anahtar rollerini tanır. Dolayısıyla bu şartın amacı müşterilerimize hizmetlerimizi açıklığını tesis etmektir. Şart, biz Misyonumuzu özellikle Türkiye’deki müşterilerimiz ve Kenya halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde Misyonumuzu yeniden şekillendirdikçe sürekli gelişmemize oluştur.

VİZYON

Kenya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ve müreffeh bir Kenya’ya katkı sağlamakta model bir diplomatik misyon olmak.

MİSYON

2030 Vizyonu bağlamında Kenyalıların ihtiyaçlarını ve ülkülerini yenilikçi ticari, iş, diplomatik ve siyasi ilişkiler kurarak karşılamak.

GÖREV

Kenya’nın dış politikasını uygularken Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İş İnsanları, Kuruluşlar ve Hissedarlarla ilişkiler kurmak.

TEMEL DEĞERLER

Vatanseverlik, Profesyonellik, Dürüstlük, Saygınlık, Hesap sorulabilirlik ve şeffaflık, Sadakat, Disiplin, Takım Ruhu, Kolektif sorumluluk, Hakkaniyet ve Yenilenme

Verilen Hizmetler

Koşullar

Ücret

Timeline

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılacak temaslarda arayüz olmak Toplantılar Yok Sürekli 
İletişime cevap vermek Yazılı iletişim Yok
 • Yazılar için beş (5) iş günü içinde
 • Epostalar için hemen 
 • Karmaşık konular için ilk cevap verilecek, sonrasında ise tam yanıt beklenmelidir
 • İç iletişimde belirtilen zaman çizelgesine göre
Mal ve hizmetlerin ödenmesi Doğru ek belgeler, örneğin fatura vs. Yok Beş(5) iş günü içinde.
Teknik ve analitik raporlar sağlamak
 • Yazılı talep
 • Bilginin paylaşılabilirliği
Yok
 • Analitik raporlar için 14 gün içinde
 • Teknik raporlar için 7 gün içinde
İkili müzakereler ve anlaşmaların uygulanmasını kolaylaştırmak ve koordine etmek Yazılı talep Yok Üç(3) ay içinde
Evrakların gerçekliğinin kontrol edilmesi ve seyahat belgelerinin çıkarılması Yazılı talep 15-200 ABD Doları arasında 
 • Hemen
 • Nairobi’ye iletildikten sonra 14 gün içinde

 

Gelen Aramaları Yanıtlama Gelen Arama Yok 10 saniye veya maksimum üç zil sesi 
Ziyaretçilerle İlgilenmek Ziyaretçinin Varışı Yok
 • Randevusu olan ziyaretçiler için 5 dakika içinde
 • Randevusu olmayan ziyaretçiler için 10 dakika içinde
Bilgi sağlamak/dağıtmak
 • Talebin ulaşmış olması
 • Bilginin paylaşılabilirliği
Yok
 • Sözlü talepler için derhal
 • Yazılı talepler için 5 iş günü içinde 
 • Düzenli olarak dağıtılması amacıyla