KENYA VATANDAŞLIĞI – ANAYASANIN 14(1), 2 VE 5. MADDELERİ

30 Ağustos 2011’de yürürlüğe giren Anayasanın 3. Bölümünün düzenlenmesi, Kenya Yasalarındaki 2011 Kenya Vatandaşlık ve Göçmenlik Yasası 170 Sayılı Kenya Vatandaşlık Yasası, 172 Sayılı Göçmenlik Yasası ve 173 Sayılı Yabancı Sınırlamaları Yasasını resmen ilga etmiştir.

 

Aşağıda Vatandaşlığa ilişkin Anayasa Hükümlerinin bir açıklaması yer almaktadır.

 

1. Doğduğu yerden bağımsız olarak Kenyalı bir ebeveynden dünyaya gelmiş her kişi doğrudan Kenya vatandaşıdır.

2. Anayasa, başka ülke vatandaşı olan kişilerin aynı zamanda doğuştan Kenya vatandaşı olduğunu yukarıda belirtilen yollardan ebeveynlerini belgeleyebildiği sürece (Nüfus cüzdanları, pasaport yoluyla) belirtmektedir. .

3. Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerin vatandaşı olmak isteyen doğuştan Kenya vatandaşları kendi istekleriyle Kenya vatandaşlığından çıkıp yeniden vatandaş olma hakkına sahiptir.

4. Yürürlükten kaldırılan Anayasaya gore Kenya vatandaşlığından kendi isteğiyle çıkan doğuştan Kenya vatandaşları, BAŞVURU ÜZERİNE aşağıda tarif edilen yoldan yeniden vatandaş olabilir.

5. Çifte vatandaş olan ancak yürürlükten kaldırılan Anayasaya göre vatandaşlıktan çıkan veya vatandaşlığını kaybeden kişiler Yirmi Üç (23) yaşında otomatik olarak doğuştan vatandaş olarak kabul edilir.

 

KENYA VATANDAŞLIĞINA YENİDEN BAŞVURU

Doğuştan vatandaş olan ve başka bir ülkenin vatandaşlığına geçen ve vatandaşlıktan çıkmış kişiler yeniden vatandaş olabilir.

Koşullar

1. Tamamen doldurulmuş 5 Numaralı Deklerasyon Formu.

2. Önceden sahip olunan geçerli Kenya pasaportu ve nüfus cüzdanının 2(iki) kopyası

3. Diğer ülkenin geçerli pasaportu veya Vatandaşlığa Kabul Belgesinin (İki) 2 Onaylanmış Kopyası

4. (İki) 2  adet pasaport ölçülerinde fotoğra. (Not: Fotoğraflar en fazla bir ay önce çekilmiş olmalıdır.)

 

ÇİFTE VATANDAŞLIK DEKLERASYONU

Çifte vatandaş, çifte vatandaş olduktan sonraki üç ay içinde vatandaşlığını tebliğ etmelidir.

Koşullar

1. Tamamen doldurulmuş Deklerasyon Formu Form 2

2. Geçerli Kenya Pasaportunun 2(İki) Kopyası

3. Geçerli Kenya Nüfus Cüzdanının ve/veya Doğum Sertifikasının 2 (İki) Kopyası

4. Diğer ülkeye ait geçerli Pasaport ve/veya Vatandaşlığa Kabul Belgesinin 2 (İki) Onaylanmış Kopyası

5. 2(İki) adet pasaport ölçülerinde fotoğraf. (Not: Fotoğraflar en fazla bir ay önce çekilmiş olmalıdır.)

 

FORMLAR (İndirmek için tıklayınız)

1. FORM 2

2. FORM 5